Jubileusz 200 lecia szkoły

Zapraszamy na film opracowany przez p. Agnieszkę Pastuszkiewicz Wróbel i p. Barbarę Nitek kliknij