Ogłoszenia Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach
Lp. Nazwisko i imię Funkcja w RR Adres mailowy
1 Sołkiewicz Marta Przewodnicząca RR marta.solkiewicz@gmail.com
2 Kowalik Maciej Z-ca Przewodniczącej maciekrop@interia.pl
3 Michta-Stolba Anna Skarbnik annastolba@wp.pl
4 Michalska Monika Sekretarz monikamichalska@vp.pl
5 Smal Aleksandra Członek RR olasmal@wp.pl

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Rady Rodziców serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w projekt pozyskania środków na zakup nowego sztandaru szkoły.

Dzięki Państwu, w grudniu 2018 r. wykonawca dostarczył sztandar.

Jesteśmy dumni, że podczas obchodów 200-lecia istnienia Szkoły będziemy mogli pochwalić się nowym sztandarem.

Z poważaniem
Marta Sołkiewicz
Przewodnicząca Rady Rodziców


Wpłaty:

  1. Pierwsze  dziecko – 50 zł
  2. Drugie dziecko – 30 zł
  3. Każde następne dziecko – bez opłaty

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem Wychowawców Klas.

Jak również na konto bankowe w ING Bank Śląski SA, dane do przelewu:
Rada Rodziców przy SP 2

Nr rachunku bankowego:
15 1050 1461 1000 0024 0295 0295

W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Z poważaniem
Rada Rodziców