Z kart historii biblioteki naszej szkoły

Jak zapisano w dokumentach, budynek szkoły został oddany do użytku 3 listopada 1925 r. i ,,zgodnie z Protokółem sporzadzonym przez Komisję składał się m.in.z  pomieszczenia-biblioteka-1  którą wyposażono w 2 szafy biblioteczne z 5-ciu przestawnymi półkami i oszklonymi drzwiami” (WAP w Kielcach, Akta Insp.Szkolnego Kielc sygnat.42, Akta m. Kielc sygnat.2001).

W 1933 r. biblioteka szkolna, z której korzystały również uczennice uczęszczające do świetlicy, liczyła 700 dzieł beletrystycznych i 70 podręczników (WAP w Kielcach, Akta m Kielce, sygn.1950). We wrześniu 1939 r. wg. relacji p. Kowalczewskiego - nauczyciela tej szkoły - ,,część pomocy i bibliotekę udało się przenieść do pomieszczenia w sąsiednim budynku, ratując je w ten sposób przed zniszczeniem przez okupanta.Budynek szkoły został bowiem zajęty na szkołę niemiecką a następnie szpital wojskowy. Po wyzwoleniu budynek został poddany remontowi i w kwietniu 1945 r.uczennice powróciły do swojej szkoły.Wg księgi inwentarzowej biblioteka posiadała 440 woluminów a na koniec 1946 podwoiła stan posiadania. Systematycznie zwiększał się księgozbiór. W roku szkolnym 1951/2 biblioteka szkolna prowadzona przez panią Rozalię Gierczak zdobyła I miejsce w kraju otrzymując w  nagrodę książki i całkowite umeblowanie.W roku 1969 biblioteka przeniesiona została do większego pomieszczenia (dzisiejsza sala ,,0’’) a po kolejnej przeprowadzce aż po na dzień dzisiejszy, zajmuje dwa pomieszczenia na dolnym parterze (dawna pracownia zajęć technicznych). Biblioteka prowadzi aktywną działalność na rzecz szkoły ,wspomaga ją w pracy dydaktyczno - wychowawczej, rozwija talenty literacko – plastyczne uczniów.

Lata 50,60,70 obfitowały w spotkania ze znanymi autorami m.in. A.Fiedlerem, K.Siesicką, I.Sikiryckim, M.Ziółkowską i wieloma innymi.Lata 90 i następne dziesięciolecie upłynęło na spotkaniach z poezją i wieczorach poetyckich z twórcami naszego miasta i regionu.
Ostatnie siedmiolecie charakteryzowało się wielką aktywnością uczniów uzdolnionych literacko i ich udziałem w licznych konkursach.Liczne, najwyższe laury o zasięgu ogólnopolskim przyspożyły naszej szkole popularności. Na szczególne wyróżnienie zasługują m.in. uczennice: I. Kozłowska, Z. Nitek, A. Lipecka, J. Domagalska, O. Tokarz.

Tradycją już jest, że biblioteka organizuje liczne szkolne konkursy zwiazane z książką, czytelnictwem, włącza się w akcje ogólnopolskie i lokalne,organizuje loterie fantowe, dzięki którym systematycznie  zakupuje nowości wydawnicze, poszerzając w ten sposób ofertę czytelniczą dla wszystkich grup wiekowych w szkole.
Wieloletnimi nauczycielami bibliotekarzami były m.in. panie: Rozalia Gierczak, Zofia Wolszczak, Krystyna Stelmaszczyk - Wijaczka, Danuta Orzelska, Lidia Dobosz i Irma Sumara. Obecnie w bibliotece pracują Małgorzata Majewska i Ewa Pająk.