ZAPRASZAMY NA FILM który przygotowała p. B. Nitek

Misja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kielcach:
„Wychowujemy człowieka kochającego swą Ojczyznę, żyjącego w prawdzie, ceniącego wolność, czyniącego dobro, kierującego się miłością, dostrzegającego piękno świata, kształtującego w sobie takie cechy jak: uczciwość, sprawiedliwość i tolerancja”.

Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r.

klasy 7 -  8      godz.  8.00 - 10.00 
klasy 4 - 5 - 6  godz. 10.00 - 10.30 
klasy 0 - 1       godz. 10.30 - 11.00 
klasy 2 - 3       godz. 11.00