Informacja dotycząca wydatkowania środków

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wpływy – 12.533 zł
  2. Wpływy „Sztandar szkoły” – 3.640 zł
  3. Wydatki:

Konkursy przedmiotowe: 2.050,00 zł
Bal karnawałowy: 1.481,25 zł
Bilety autobusowe: 180 zł                        
Materiały biurowe – druki: 370 zł
Opłaty pocztowe: 200 zł
Dopłaty do wycieczek: 700 zł
Rabaty kwiatowe przed szkołą: 270 zł
Święto szkoły: 500 zł
Nagrody książkowe: 1.589,30 zł
Materiały na zajęcia adaptacyjne: 311,89 zł
Statut szkoły 8-klasowej: 261,45
Gablota na sztandar: 500 zł

Łącznie: 8.413,89 zł