Informacja dla uczniów, rodziców i opiekunów uczniów i kandydatów na uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce.
2.Kontakt z administratorem możliwy jest:
a. listownie: na adres podany wyżej,
b. za pośrednictwem maila: szkola@sp2.kielce.eu,
c. telefonicznie: (41) 367 64 762.
3.Inspektorem ochrony danych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach jest p. Tomasz Olbratowski
4.Kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@um.kielce.pl