Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-15 lat i zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.
Treści zawarte w Programie Wychowawczym są zgodne ze Statutem Szkoły i uwzględniają wnioski wynikające z ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021 r.