Logowanie do dziennika elektronicznego, regulamin korzystania z dziennika