Klasy pierwsze

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach im. M. Konopnickiej informuje, że  trwają zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci (z rocznika 2012) z obwodu Szkoły.
Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 przy przyjmowaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Kielcach.

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 2 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców,
 2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 r.
 3. Przy zapisie dziecka do SP 2 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.
 4. Do zgłoszenia rodzic dołącza: Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej i  Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (jeżeli rodzice tak zdecydują).
 5. Harmonogram zapisów (dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły) w roku szkolnym 2019/2020.
  1. Pobranie ze strony internetowej SP 2 (sp2.kielce.eu ) lub wydawanie z sekretariatu kart zgłoszeń –  w godz. 800 – 1500.
  2. ​Pobranie ze strony internetowej SP 2  lub wydawanie z sekretariatu kart zgłoszenia dziecka do świetlicy – w godz. 800 – 1500.
  3. Składanie (osobiście przez rodziców) Kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, oświadczenia RODO oraz zgłoszenia dziecka  do świetlicy do sekretariatu w godz. 800 – 1500.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 2 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 2 (najpóźniej  do 30 września 2019 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.
 7. Do obwodu szkoły należą:
  1. całe ulice: Aleja IX Wieków Kielc, Astronautów, Bodzentyńska, Duża, Ewangelicka, Bartłomieja Głowackiego, Hipoteczna, Jarońskich, Jana Kilińskiego- Mała, Mikołaja Kopernika, Niecała, Plac Stanisława Moniuszki, Plac Świętego Wojciecha, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Rynek, Świętego Leonarda, Winnicka, Tadeusza Włoszka, Zdrojowa, Źródłowa,
  2. części ulic:Tadeusza Kościuszki 5-22 (wszystkie), Mazurska 1-10 (wszystkie), Pomorska 27-31 B (nieparzyste), Sandomierska 74,76,78, Henryka Sienkiewicza 3-20 (wszystkie), Warszawska 2-20C (wszystkie), Wesoła 1-28 (wszystkie), Zagórska 2-15 (wszystkie).