Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Zasady korzystania i odpłatności za obiady w stołówce szkolnej
w SzkolePodstawowej nr 2 w Kielcach

 1. Stołówka wydaje obiady przygotowywane przez Miejską Kuchnię Cateringową w Kielcach w godzinach 11.40 – 14.00.
 2. Cena jednego obiadu: 3,90 zł.
 3. Wpłaty za obiady przyjmowane są „z góry" za dany miesiąc.
  Uczeń nie jest „automatycznie" włączany do żywienia w następnym miesiącu.
 4. O włączeniu ucznia do żywienia decyduje data wpływu przelewu na konto szkoły lub uiszczenia wpłaty u kierownika świetlicy w wyznaczonym terminie.
 5. Wpłaty za obiady przyjmowane są również  przez kierownika świetlicy, w wyznaczonych dniach miesiąca poprzedniego.
 6. Kwota za niewykorzystany obiad zostanie odliczona i zwrócona na koniec miesiąca pod warunkiem, że nieobecność ucznia zostanie zgłoszona do świetlicy (osobiście bądź telefonicznie 41 3676476 w.20) do godz. 7.30.
 7. Odwołanie przysługuje od dnia następnego po zgłoszeniu tego faktu do godziny 7.30. Po tym czasie odwołanie następuje 2 dni po zgłoszeniu.
  (np. zgłoszenie w poniedziałek do 7.30 – odwołanie od wtorku, zgłoszenie w poniedziałek po 7.30 – odwołanie od środy).
 8. Wychowawcy świetlicy nie przyjmują wpłat za obiady.