Wewnątrzszkolna procedura bezpieczeństwana czas epidemii.

Wewnątrzszkolna procedura bezpieczeństwa na czas epidemii obowiązująca w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

pobierz