Ważne informacje

Informacje o obiadach znajdują się w dzienniku elektronicznym.