Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów SP nr 2

13 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów SP nr 2 dzieci z klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale także dla ich rodziców oraz wychowawczyń - Pani Małgorzaty Gil i Pani Urszuli Pałasz.
Po powitaniu gości przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, uczniowie klas Ia i Ib rozpoczęli część artystyczną pięknym polonezem, po którym zaprezentowali swoje uzdolnienia recytując wiersze i śpiewając piosenki. Następnie, w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, Pan Dyrektor Czesław Zawada dokonał pasowania na ucznia, dotykając symbolicznym ołówkiem ramion dzieci. Pani V-ce Dyrektor Joanna Wójcik wręczyła wszystkim pamiątkowe medale.
Życzymy wszystkim pierwszakom sukcesów i samych radosnych dni w murach SP nr 2 !
Na zakończenie uroczystości czekała na dzieci słodka niespodzianka ufundowana przez rodziców.