Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica pracującego w podmiotach leczniczych lub wykonującego zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19