Zagrożenia spowodowane okresem izolacji oraz wspieranie dziecka