Obiady - wrzesień 2021 r.

Stołówka rozpoczyna żywienie 8 września 2021 r. (tj. w środę).

Warunkiem korzystania z obiadów we wrześniu jest wpłata przelewem na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

72 1050 1461 1000 0023 5339 6431
 

do dn. 6.09.2021 r. (kwota zaksięgowana na koncie szkoły)

Koszt obiadów we wrześniu: 17 dni x 3,90 zł

66,30 zł

Tytułem:

Nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc za który jest wnoszona opłata

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Proszę o zapoznanie się z zasadami odpłatności za obiady

– informacja zamieszczona na stronie szkoły w zakładce Stołówka