Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Data

Wydarzenie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

07 stycznia 2022 r.

Egzamin próbny język polski

10 stycznia 2022 r.

Egzamin próbny matematyka i  język angielski

17 - 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

02 maja 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24, 25, 26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

pobierz