Radosna paczka

Pedagog szkolny wraz z samorządem  uczniowskim i radą rodziców oraz we współpracy z wolontariuszami naszej szkoły zorganizowali akcję "Radosna Paczka 2019". Zbiórka artykułów żywnościowych, higienicznych i środków czystości trwała 2 tygodnie. Udało uzbierać się dużo produktów z czego zrobiliśmy 6 wartościowych paczek. Paczki te  zostały przekazane przed świętami rodzinom uczniow naszej szkoły, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Bardzo dziękujemy uczniom i ich rodzinom za wsparcie.